Financování
Financování

Financování

Platební podmínky

Smlouva o rezervaci – vybraná jednotka je klientovi rezervována po dobu 30-ti dnů od podpisu rezervační smlouvy. Rezervační poplatek ve výši 50 000,- Kč je splatný 7 dnů od podpisu rezervační smlouvy.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní je smlouva, která již řeší platební podmínky a po obsahové stránce je již velmi blízká vlastní kupní smlouvě. Budoucí kupující a prodávající se v ní zavazují, za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Způsob financování a splátkový kalendář kupní ceny bude řešit s každým klientem samostatně a individuálně.

Úhrady záloh a doplatku kupní ceny vybrané jednotky může být hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího z vlastních zdrojů, hypotečním úvěrem nebo jiným dohodnutým způsobem. Po zápisu jednotek do katastru nemovitostí bude možné zřídit zástavní právo k předmětu koupě za účelem zajištění spotřebitelského úvěru budoucího kupujícího.

Kupní smlouva je smlouva, kterou se předmět koupě – prodeje převádí z prodávajícího na kupujícího. Přesně specifikuje předmět převodu a jeho konečnou cenu. Uzavírá se po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a zápisu jednotky do katastru nemovitosti.

Pozn.: V případě, že se klient rozhodne řešit financování prostřednictvím jiné společnosti nebo osoby zaplatí administrativní poplatek ve výši 30.000 Kč na účet budoucího prodávající do 14 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Tento poplatek slouží k pokrytí administrativních úkonů spojených se zástavou nemovitosti, činností při ocenění pro banku, plnění bankovních podmínek a požadavků, apod.

Pro klienty zajišťujeme možnost financování koupě vybrané jednotky ve spolupráci s hypotečními poradci společnosti LAČŇÁK FINANCE s.r.o.

Ve světě financí působí firma od roku 2005. Specializují se na hypotéky a úvěry pro podnikatele. Nezatěžují klienty zbytečnou administrativou a řeší většinu úkonů za ně. Provedou klienty celým procesem zpracování úvěru až po jeho schválení a čerpání. Jejich cílem je rychlé řešení financování bydlení k maximální spokojenosti klienta s garancí úspěšného vyřízení.

Jaké služby nabízí naším klientům?

  • Komplexní péče o klienta (analýza klienta, vyhodnocení situace, nabídka řešení, realizace záměru a servis)
  • Vyjednání nadstandartní podmínky financování (nižší úrokové sazby, nulové poplatky, výběr z několika bank a úvěrových produktů na trhu)
  • 95% úspěšnost vyřízení financování
  • Zajistí odhad nemovitosti a koordinaci schvalovacího procesu s bankou
  • Garantují pomoc po celou dobu vyřizování, čerpání a splácení hypotéky
  • Diskrétní jednání na všech úrovních
  • Zpracovali přes 2,1 mld. Kč hypoték a úvěrů pro podnikatele

Neváhejte si sjednat nezávaznou schůzku s hypotečními poradci.